Herstelfase

Proces van Zelfgenezing

Als de atlas zich in de optimale positie bevindt, kan het lichaam zowel puur mechanisch alsook psycho-emotioneel meer ontspannen en meer in evenwicht functioneren.
De energiedoorstroming tussen de chakra’s verbetert beduidend, het lichaam geeft duidelijker zijn grenzen aan en neemt meer vanzelfsprekend de juiste houding aan.
De algehele veerkracht en het zelfsturend vermogen nemen daardoor toe.
Deze verbeterde uitgangspositie stimuleert het lichaam om zijn “ambitie” naar gezondheid scherper te stellen, wat zich concreet uit in oa. een verbeterde immuniteit.
Afhankelijk van de uitgangsconditie van de betrokkene, komt er een minder of meer opvallende “inhaalslag” op gang, die tijdelijk best wat lastige nevenreacties kan opleveren.
Deze zijn te begrijpen als een “grote schoonmaak”, een diepgaander verwerken van vroeger doorgemaakte fysieke en psychische trauma’s.

Regeneratie

Na de atlascorrectie reageert het lichaam in overeenstemming met de fysieke en psychische conditie van het individu. De mate waarin en de snelheid waarmee herstel plaatsvindt, zal daarom per individu verschillen. Gezondheidsklachten zullen bij de één relatief snel herstellen, waar het bij de ander meer tijd vraagt doordat er eerst meer herstelreacties plaatsvinden. Na verloop van tijd wordt de algehele conditie beter en de immuniteit verstevigt. Ook de hormoonhuishouding en emoties komen meer in balans, bloeddruk gaat vaak verlagen na een 2 à 3 maand.

Veel mensen die de behandeling hebben ondergaan, melden dat ze veel meer vanzelfsprekend een rechte houding aannemen. Ze kunnen vaak ook beter omgaan met stress en beter richting geven aan het eigen leven. Men ervaart globaal gezien dus een gevoel van grotere alertheid, openheid en algehele balans.

Toch moet de Atlascorrectie niet gezien worden als een wondermiddel tegen allerlei kwalen. Het is eerder een basisvoorwaarde die helpt om het zelfgenezend vermogen te versterken en het lichaamspotentieel zo volledig mogelijk te benutten.

Opvallend is ook dat andere natuurlijke geneeswijzen zoals acupuntuur, homeopathie, osteopathie en andere manuele therapieën, en ook meer emotioneel gericht lichaamswerk zoals EMDR, EFT,... veel dieper kunnen inwerken na een atlasbehandeling.

Reactie na Behandeling

In de weken tot maanden na de behandeling kunnen soms ook lastige reacties worden ervaren.

Deze reacties passen dus in het proces van zelfgenezing en zijn te vergelijken met tijdelijke verergeringen die ook optreden bij een homeopathische, osteopathische of andere behandeling die gericht is op het versterken van het zelfgenezend vermogen.

Mogelijke lastige reacties die kunnen optreden zijn: (grote) vermoeidheid, spierpijnen in de nek, rug en lendenen door aanpassing van spieren, pezen en gewrichtsbanden. Ziektes die men eerder heeft doorgemaakt en die niet volledig zijn ‘uitgeziekt’, kunnen opnieuw kortstondig verschijnen om vervolgens weer te verdwijnen.

Luister daarom goed naar uw lichaam. Merk de veranderingen op en ondersteun het proces van zelfgenezing door middel van massages, voldoende beweging, gezonde voeding, veel water drinken. Zacht lichaamswerk zoals Manuele Lymfedrainage volgens Vodder, Cranio-sacraaltherapie, Shiatsu, … maar ook bloesemtherapieën e.a. behandelingen kunnen ondersteunend werken bij het beheren van dit soort herstelreacties.