Methodiek

Deze site geeft informatie over een atlasbehandeling met vibreerstift. Deze methode verbetert de verhouding tussen de atlas en de schedel zonder manipulatie van de wervels op zich (dus geen "kraken"), wél door zeer intensief de spierknopen,-spanningen en -verklevingen in het uitgebreide spiercorset rondom de schedelbasis en de nekwervels, los te maken.
Na jarenlange samenwerking als arts met kinésisten, osteopaten, cranio-sacraal therapeuten, fascia-therapeuten, edm. , leerde ik het Zwitsers concept “Atlasprofilax” kennen. Het werken met een vibreerstift in het OAA-gebied is grensverleggend als concept, doch de ons aangeleerde Atlasprofilax-methode bleek helaas eerder oppervlakkig en veel te weinig geïntegreerd in de beschikbare medische en paramedische kennis.
Door verder praktijk- en opzoekingswerk heb ik dit concept verder uitgediept, zodat ook bij mensen met ernstige en reeds lang bestaande klachten duidelijk positieve resultaten bereikt worden. De praktijk toonde immers aan dat vooral voor deze groep mensen de oorspronkelijke Atlasprofilax-methode te oppervlakkig, eenzijdig en daardoor ontoereikend was.
De namen die u vindt onder de rubriek “behandelaars”, zijn allen door hen opgeleid in deze grondige benadering.
Een basisbehandeling bestaat meestal uit twee behandel-sessies, doorgaans met een zes à acht weken tussentijd. Afhankelijk van de leeftijd, de ernst van de klachten en het aanpassingsvermogen van uw conditie, zijn er soms opvolgbehandelingen aangewezen; de tussentijden hierbij zijn doorgaans ook langere perioden (maanden). Voor sommige mensen blijft een herhaling 1 à 2x per jaar aangewezen. In de tussentijden is dan doorgaans wel veel minder behoefte aan andere manuele therapieën.

Behandelen met de vibreerstift geeft tegelijkertijd een aantal mechanische én neurologische effecten:

  • Mechanisch: De trillingen laten toe om ook de diepste spierlagen (korte rechte en schuine nekspieren die manueel nauwelijks bereikt kunnen worden) te ontspannen, waardoor ook het kapsel C0-C1 (schedelbasis – 1ste wervel, de atlas) soepeler wordt en de gewrichtsvlakjes kunnen verglijden naar een meer optimale verhouding (optimaal= exact 90° tussen de horizontale atlaslijn en de verticale schedelcondylusas).
  • Neurologisch: De sensoren van het autonome zenuwstelsel in deze spieren (cfr. het “waarnemingsorgaan”) worden getriggerd om een nieuwe setting point van basale spierspanning te registreren in de centrale aansturingskernen, met als gevolg een re-setting van de referentiewaarde voor de basistonus in het limbisch systeem. Deze resetting maakt dat het gehele lichaam gereset wordt overeenkomstig deze nieuwe waarde.

De psychische effecten van de behandeling zijn te begrijpen vanuit de re-set naar beneden toe van de piekdrempelwaarde in deze hersenkernen, synchroon met de re-set van de basiswaarde. Deze piekdrempelwaarde geeft onbewuste “alarm” bij hoog oplopende (fysieke en/of psychische) spanning en is zo verantwoordelijk voor het optreden van stressreacties. De praktijk leert dat mensen na de behandeling onbewust sneller spanningsverlagend gedrag gaan ontwikkelen bij oplopende stress.
Bv: zich minder druk maken om kleinigheden, beter kunnen kiezen, gemakkelijker gezond assertief gedrag ontplooien, meer innerlijke rust ervaren, beter kunnen focussen, gemakkelijker innerlijke motivatie ontwikkelen, enz.

vibreerstift
vibreerstift

Bij baby’s en kinderen wordt de behandeling ook toegepast, zeker na een moeilijke geboorte (mechanische of psychische extra belastende omstandigheden), andere zware traumata, of oplopende stressklachten bij moeilijke overgangsmomenten in het leven (start lagere of middelbare school, emotionele blokkades, psychische en fysieke onrustverschijnselen, …).
In de praktijk worden huilbaby's, baby's met refluxklachten, vertraagde ontwikkeling, en kinderen met obstipatie, bedplassen, ADHD,... vaak doorverwezen als klassieke, osteopathische of homeopathische behandeling te weinig resultaat oplevert.
Tot op ongeveer 12-jarige leeftijd is de behandeling meestal haast pijnloos. Het neurofysiologisch systeem is nog erg flexibel en weinig belast met opgestapelde spanningen en vastgeroeste (verkeerde) patronen, wat de behandeling vlot en gemakkelijk te verdragen maakt.

Praktische en technische info over de vibreerstift:

De vibreerstift werd ontworpen en wordt gebouwd door de firma Reynaert Research BVBA: tel 09 253 62 57, fax 09 253 08 50,
e-mail: reynres@skyne.be, www.reynaert-research.com

vibreerstift
vibreerstift

De besturing is zodanig ontworpen dat de vibreerfrequentie kan ingesteld worden op de gewenste snelheid er voor zorgend dat ook op de laagste snelheid voldoende kracht ontwikkeld wordt. De vibreerdiepte is vast en precies aangepast om de gewenste indringdiepte in de spiermassa te realiseren.
De topjes zijn gemaakt van Polyurethane die bestaat uit een deel isocyanate(verharder) en een deel zwarte polyol. Er zitten dus geen natuurlijke allergenen in die je in latex wel aantreft.

vibreerstift