Verdere Informatie
Literatuurlijst

  • Dr. Bodo Kuklinski “Das HWS-Trauma” Ursachen, Diagnose und Therapie. Uitg Aurum ISBN 978-3-89901-068-8.
  • Dr. Heiner Biedermann “Kinderen met KISS-syndroom” Oorzaken, gevolgen en manueeltherapeutische behandeling. Uitg. Acco ISBN 9 789033 468896.
  • Peter A. Levine "De tijger ontwaakt" Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie. Uitg Altamira ISBN 9-789069637549.
  • Dr. Herlinde Wynants "Waarom Pinokkio een jongen wil worden" Stress en overbelasting, mechanismen die leiden tot gezondheidsklachten, disfunctioneren en negatieve emoties. Uitg Academia Press ISBN 978-90-382-1343-9.
  • Dr. Marten Klaver "Zakendoen met emoties", Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK. uitg SWP ISBN 978 90 8850 5423 / NUR 770
  • Jan b Eyskens "Body in peace" waarnemen, bewegen en energie bij aanhoudende pijn en vermoeidheid. Uitg Unibook.com ISBN 9781616274856.
  • Ap Dijksterhuis “Het slimme onbewuste” Denken met gevoel. Uitg Bert Bakker ISBN 978 90 351 2968.
  • Deepak Chopra ea. "Het Schaduw-effect" gebruik de kracht van je donkere kant. Uitg. Servire ISBN 978-90-215-4845-6.
  • Marijke Baken "Het doorzichtige lichaam", over ziekte, pijn, levenskracht en spiritualiteit. ISBN 978-90-85483-80-9
  • Felix Brabander "Follow Your Senses", alles wat jou nooit verteld is over hoogsensitiviteit, ISBN 978-94-90686-01-7

Links

Opleiding

Regelmatig wordt er een opleiding voorzien voor therapeuten die deze techniek willen integreren in hun praktijkvoering.

Deze opleiding loopt over 4 dagen en is erg praktijkgericht.
Daarom wordt er gewerkt met max. 6 personen per opleidingsgroep;
De opleiding gebeurt door dr. Jan Devriendt en naturopaat Guido Loozen.
Eerstvolgende cursus is gepland op vrij 27 okt '17, do 09 en vrij 10 nov, vrij 01 dec '17.    
Verdere info en inschrijving:  www.iczo.be/nl/opleidingen/atlas-behandeling

Getuigenis van een oud-cursist:

Ik heb de cursus gevolgd in 2011. De therapie bestaat sinds 2009 in België en is eigenlijk een verfijnde versie van het Zwitserse Atlasprofilax.

De behandeling gebeurt met een vibreerstift (dus niet manueel) hoofdzakelijk net onder de schedelbasis met accenten op de sternocleido, trapezius, splenius cervicis, splenius capitis en semispinalis cervicis.

Op zich echt niet moeilijk hoor. De uitvoeringsmodaliteit is wel van kapitaal  belang. Bij het foutief hanteren van de vibreerstift heb je een tenniselleboog vóór je het weet en kan je het geven van atlasbehandelingen vergeten voor een aanzienlijke periode.  Hoewel ik eigenlijk geen “toesteltherapeut” ben ondervindt ik regelmatig opmerkelijke resultaten. Met een atlasbehandeling weet je vooraf niet hoe je patiënt gaat reageren. De meeste mensen komen met fysische ongemakken als nekklachten met of zonder uitstraling, migraine en andere hoofdpijnklachten maar ook met mentale en emotionele klachten als depressie, nervositeit, hyperactiviteit, stress, slaapproblemen, fysische en mentale vermoeidheid (CVS)  ..... kortom zich niet goed voelen in zijn vel. Zelfs goede resultaten bij Z v Parkinson (veel rustiger en vlotter praten). Regelmatig hoor je zeggen dat andere klachten, waarvoor ze niet kwamen, opgelost worden. (vb: lage rugklachten, onrustig slapen, oorsuizingen, ...) Fysisch treden af en toe Herxheimer-reacties op en die zijn niet altijd leuk. Ik denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van Zona of wondroos enkele dagen na de behandeling. Belangrijk dat de patiënt weet dat er zo een reactie kan plaats vinden. Eigenlijk een zuivering van het lichaam en dat kan alleen maar toegejuicht worden, maar leuk is anders. Qua mentaal of emotioneel effect eigenlijk vergelijkbaar met de effecten na cranio-sacrale therapie. Van tijdelijk eurforisch, assertiever en het gevoel de wereld aan te kunnen tot neerslachtig of een kort lontje, ook weer tijdelijk. Regelmatig hoor je zeggen dat ze geleidelijk aan over een langere periode veranderd zijn en zich meer “thuis” voelen in hun lichaam, niet meer zo hard zijn voor zichzelf en meer zelfrespect tonen ..... een groei naar hun “authentieke ik.” Over het algemeen hebben de mensen de eerste dagen na de behandeling een gevoel van “diepe innerlijke rust” en ze typeren dat allemaal op een andere manier. De eerste 2 behandelingen worden gepland met een intermezzo van 6 à 8 weken. Daarna raad ik om de 4 à 6 maand een onderhoud aan (afhankelijk van hoe je het leven of deze levensperiode ervaart) maar dat laat ik aan de patiënt over. De meeste mensen hoor je ook zeggen dat het wel afzien is maar dat je er ook veel voor terug krijgt. Uiteraard zijn er ook mensen die nauwelijks tot helemaal geen verandering ervaren, toch 20 à 25%. In deze laatste groep zitten ook aanzienlijk wat mensen die zelf geen verandering ervaren maar bij wie de buitenwereld (familie, vrienden, collegae, ...) wel degelijk verandering constateert. Zelf bagatelliseren ze hun groei of voelen er eenvoudig  overheen waardoor het voor hen een gevoel geeft alsof er niets veranderd is. Soms komen ze veel later tot dit inzicht, soms ook niet.

Pikant detail: De atlasbehandeling is bij de meeste mensen hééééél gevoelig, ja zelfs pijnlijk. Maar de patiënt bepaalt hoe ver je mag gaan. Zegt de patiënt “Stop!” dan is het ook stop. Bijna iedereen kan het verdragen maar heel soms heb je iemand die het niet aan kan, hoe zacht je ook tracht te werken. Dan schakel ik over op cranio-sacraal therapie. De effecten laten vaak wat langer op zich wachten maar het is vééééél aangenamer en ..... men valt er soms zelfs bij in slaap.

Als fysiologisch effect beoogt een atlasbehandeling een “ontgrendeling”van de spieren rond de schedelbasis. Na een atlasbehandeling doe ik afrondend steeds nog wat fasciaal werk (Emmett Techniek van sternocleido, trapezius, rhomboïdei, levator scapulae, ...) en cervicaal mobiliserend of manipulerend werk. Soms ook een simpel thuisoefenprogramma uit de Mc Kenzie therapie. Heel frappant is dat na een atlasbehandeling een manipulatie veel gemakkelijker gebeurt en ook langer gecorrigeert blijft. Vaak zijn het de hypertone spieren (cervicaal maar ook elders in de WK) die na een manipulatie (zonder voorafgaande atlasbehandeling) wervels weer in malpositie trekken. Met de atlasbehandeling werk je dus ook efficiënter voorwaarde-scheppend naar manipulatie en mobilisatie toe. Nog vermelden dat mensen de eerste dagen na een atlasbehandeling steeds een “blauw-plek gevoel” hebben in de nek (het ziet er natuurlijk niet blauw uit) maar dat verdwijnt na enkele dagen.

Kortom: een doortastende behandelingsmethode op maat van de patiënt met regelmatig frappante resultaten en dit bij een opmerkelijk lage behandelingsfrequentie.

Philippe Claes, manueel therapeut, Lommel

claes-philippe@skynet.be